Leergang Corporatiebestuurder nieuwe stijl: strategie, leiderschap en bedrijfsvoering

By |22 juli 2017|

"Omdat de bestuurlijke rol vanuit drie invalshoeken (strategie, leiderschap en bedrijfsvoering) wordt belicht, spreekt het programma voor de leergang Corporatiebestuurder nieuwe stijl mij zeer aan. Bovendien biedt het programma veel ruimte voor uitwisseling met collega’s uit [...]

Benchlearning, een kijkje in de verduurzamingskeuken van uw collega

By |12 juli 2017|

Eerder dit jaar organiseerde Aedes een aantal benchlearningbijeenkomsten. Daar werden veel verhalen door de deelnemers gedeeld. Dit heeft er toe geleid dat zeven corporaties de gelegenheid bieden aan collega's om een “kijkje in de keuken” te komen [...]

Kleinere corporaties hoeven niet onder verzwaard accountantsregime

By |5 juli 2017|

Goed nieuws! De grens voor een verzwaard accountantsregime van woningcorporaties wordt opgetrokken. De Aedes lobby om deze grens -om niet aangemerkt te worden als Organisatie van Openbaar Belang-  op te trekken van 1.500 naar 2.500 eenheden, is uiteindelijk [...]