Alle goeds voor 2019

By |21 december 2018|

Beste leden, wij wensen jullie allen en diegenen die jullie lief zijn een mooi, liefdevol en in alle opzichten duurzaam 2019 toe! Hieronder treffen jullie een korte terugblik aan op het afgelopen jaar. En we werpen [...]

Bewaar alle data 2019

By |27 november 2018|

beste leden, graag attenderen wij jullie op onze planning voor ledenbijeenkomsten en bestuursoverleggen in 2019. Noteer ze alsjeblieft in jullie agenda's. De bijeenkomsten en bijbehorende PE-punten zijn ook altijd terug te vinden op onze webpagina: [...]