MKW denkkracht over innovatie welkom

By |24 oktober 2016|Tags: , |

Innovatie is een belangrijk thema in de langetermijnvisie die Aedes samen met haar leden heeft ontwikkeld.* Innovatie betekent open staan voor vernieuwing. Je voortdurend afvragen hoe het [...]

Hendrik Hoogenkamp nieuw in het bestuur MKW Platform

By |23 oktober 2016|Tags: , , |

Na een periode van aspirant lidmaatschap van het bestuur van het MKW Platform is Hendrik Hoogenkamp tijdens de najaars directeurendag van het MKW Platform op 6 oktober [...]

MKW Directeurendag, korte terugblik en presentaties

By |18 oktober 2016|Tags: , , , , , |

Hieronder treffen jullie een kort verslag én presentaties aan van de MKW directeurendag van 6 oktober jl. in Houten. Het goede gesprek aangaan, inleiding en [...]

Woningwet: regeldruk wel of niet toegenomen?

By |11 oktober 2016|Tags: , , , , |

Donderdag 6 oktober jl. tijdens de najaars directeurendag van het MKW Platform kondigden we het de aanwezige leden al aan. Want naar aanleiding van signalen [...]

Drie handvatten voor een effectieve boardroom cultuur

By |4 oktober 2016|Tags: , , , , |

Goed gedrag is momenteel de grootste uitdaging van de raad van commissarissen. En niet alleen in de financiële sector. In de onderstaande analyse, ter inspiratie voorafgaand aan [...]

Onverdroten verder! Jaarverslag 2015 MKW Platform

By |4 oktober 2016|Tags: , , |

We kijken terug op een jaar waarin we weer ‘vol aan de bak’ moesten. In dit jaarverslag vertellen wij over onze activiteiten en initiatieven en [...]