Welkom

Leden en aspirant-leden zijn altijd welkom een bijeenkomst bij te wonen. Er wordt over de bijeenkomsten ook per e-mail en met aparte nieuwsberichten op deze website gecommuniceerd.
Wilt u zich opgeven voor een van deze bijeenkomsten? Vul s.v.p. het contactformulier in.

Voor inhoudelijke informatie en de ondersteuning van het MKW Platform is het aanspreekpunt Lilian van Zandbrink

Ledenbijeenkomsten 2021

Dinsdagochtend 26 januari 2021 – 10.00-11.30u (online) en Vrijdagochtend 5 maart 2021 – 9.30-11.00 uur (online)
Het spanningsveld tussen eigen organisatie en gezamenlijke missie: een voorbeeld uit de praktijk

Gastspreker John Beckers van Zorg voor elkaar Breda spreekt – onder het motto “een organisatienetwerk moet je echt willen” – graag met jullie als corporatiebestuurders in kleine groepen door over hoe deze specifieke samenwerkingsvorm een succes kan worden.

Dinsdagavond 2 maart, 18.30-20.30 uur (online)
Aedes / MKW bijeenkomst voor leden tot ca. 1.000 Vhe

In ieder geval één keer per jaar organiseren we vanuit het MKW Platform -mede namens Aedes- een bijeenkomst voor onze leden tot ca. 1.000 Vhe.

Donderdagmiddag 15 april 2021 (online en indien mogelijk deels buiten)
Voorjaars Directeurendag

Op de uitwerking van deze Directeurendag wordt momenteel gebroed.

Donderdagmiddag 7 oktober 2021 
Najaars Directeurendag

Het thema is nog niet bekend. Suggesties?! -> mkw@aedes.nl

MKW Bestuur 2021

Het MKW bestuur komt in 2021 bijeen op de volgende dagen:

27 januari   |  3 maart   |  9  juni   |  8 september   |   10 november

PE-punten

Het MKW Platform deelt geen certificaten uit voor de MKW bijeenkomsten waarvoor PE-punten zijn te verkrijgen. U dient zelf het overzicht te hebben en houden over de door u verkregen PE-punten. Met onderstaand overzicht willen wij u hiermee van dienst zijn. Wel bevestigen we u desgewenst officieel per mail dat u aanwezig was bij de bijeenkomst.

PE-punten 2020:

  1. Aedes / MKW themabijeenkomst voor corporaties tot 1000 Vhe, 9 september 2020: 2,5 punt
  2. WSW /  MKW bijeenkomsten op 21 oktober of 5 november 2020: 1 punt

PE-punten 2019:

  1. Aedes / MKW themabijeenkomst voor corporaties tot 1000 Vhe, 6 februari 2019: 2 punten
  2. MKW Directeurendag, 11 april 2019: 4 punten
  3. MKW Directeurendag en Jubileumbijeenkomst, 10 oktober 2019: 5 punten

PE-punten 2018:

  1. MKW Directeurendag, 12 april 2018: 3,5 punt
  2. Aedes / MKW Kennissessie P&O kengetallen, 12 juni 2018: 2,5 punt
  3. MKW Directeurendag, 11 oktober 2018: 3,5 punt

PE-punten 2017:

  1. MKW Directeurendag, 13 april 2017: 3,5 punt
  2. MKW Themabijeenkomst, 11 mei 2017: 3,5 punt
  3. MKW Directeurendag, 12 oktober 2017: 4,5 punt
  4. Bijeenkomst voor (directeur-) bestuurders van corporaties tot 1.000 Vhe, 31 oktober 2017: 2 punten