Welkom

Leden en aspirant-leden zijn altijd welkom een bijeenkomst bij te wonen. Er wordt over de bijeenkomsten ook per e-mail en met aparte nieuwsberichten op deze website gecommuniceerd.
Wilt u zich opgeven voor een van deze bijeenkomsten? Vul s.v.p. het contactformulier in.

Voor inhoudelijke informatie en de ondersteuning van het MKW Platform is het aanspreekpunt Lilian van Zandbrink

Ledenbijeenkomsten 2020

In verband met het tegengaan van de verspreiding van het corona virus verzetten we onze bijeenkomsten van het voorjaar naar het najaar.

MKW Directeurendag

De voorjaars Directeurendag van donderdag 16 april is verplaatst naar donderdag 8 oktober a.s.
Van 12.30-18.00 uur, locatie De Moestuin in Utrecht.

Bijeenkomst voor corporaties tot 1000 Vhe

Deze bijeenkomst is verplaatst van woensdag 1 april naar woensdag 9 september a.s.
Van 17.30-21.00 uur, locatie JOINN in Houten.

MKW bestuur 2020

Het MKW bestuur komt in 2020 bijeen op de volgende woensdagen:
4 maart   |  13 mei   |  17 juni   |  16 september   |   4 november

PE-punten

Het MKW Platform deelt geen certificaten uit voor de MKW bijeenkomsten waarvoor PE-punten zijn te verkrijgen. U dient zelf het overzicht te hebben en houden over de door u verkregen PE-punten. Met onderstaand overzicht willen wij u hiermee van dienst zijn. Wel bevestigen we u desgewenst officieel per mail dat u aanwezig was bij de bijeenkomst.

PE-punten 2019:

  1. Aedes / MKW themabijeenkomst voor corporaties tot 1000 Vhe, 6 februari 2019: 2 punten
  2. MKW Directeurendag, 11 april 2019: 4 punten
  3. MKW Directeurendag en Jubileumbijeenkomst, 10 oktober 2019: 5 punten

PE-punten 2018:

  1. MKW Directeurendag, 12 april 2018: 3,5 punt
  2. Aedes / MKW Kennissessie P&O kengetallen, 12 juni 2018: 2,5 punt
  3. MKW Directeurendag, 11 oktober 2018: 3,5 punt

PE-punten 2017:

  1. MKW Directeurendag, 13 april 2017: 3,5 punt
  2. MKW Themabijeenkomst, 11 mei 2017: 3,5 punt
  3. MKW Directeurendag, 12 oktober 2017: 4,5 punt
  4. Bijeenkomst voor (directeur-) bestuurders van corporaties tot 1.000 Vhe, 31 oktober 2017: 2 punten