In 2019 bestaat het MKW Platform 20 jaar.

In mei 1999 stuurde Beno Munneke (toen: Woningstichting Talma, Hoogezand) een ingezonden brief naar Aedes Magazine. Onder de kop “De laatste der Mohikanen. Platform kleine corporaties?” vroeg hij zich af “of er binnen Aedes ruimte zou zijn voor en behoefte aan een platform voor de kleinen? En hoe zou dat dan kunnen?

En daar was duidelijk ruimte voor en behoefte aan. In november 1999 kwam een aantal bestuurders voor het eerste bij elkaar, in Nulde. Een jaar later, in december 2000, telde het Platform voor Middelgrote en Kleine Woningcorporaties 124 deelnemers (leden).

De essentie van de eerste beleidsvisie: “Het MKW als belangenbehartiger van die corporaties die tot het midden en klein bedrijf van de sector behoren. Niet door ons af te zetten tegen groot, maar door erkenning te zoeken voor de veelkleurigheid van de sector.”

Aan de verdere invulling van deze pagina wordt de komende periode gewerkt.