WSW Aanpassing Bestuursverklaring 2018

Door |26 januari 2018|Categorieën: Belangenbehartiging|Tags: , |

beste leden, graag jullie aandacht. Het WSW past de eerder deze maand verzonden bestuursverklaring 2018 aan en schrapt de passage dat de bestuurder van een corporatie met de ondertekening daarvan ook alle toekomstige versies van het Reglement van Deelneming aanvaardt. Het WSW doet deze aanpassing [...]

Reacties uitgeschakeld voor WSW Aanpassing Bestuursverklaring 2018

Verdrievoudiging administratieve lastendruk, kleine corporaties hard getroffen

Door |13 november 2017|Categorieën: Belangenbehartiging|Tags: |

Door de nieuwe Woningwet wordt de administratieve lastendruk verdrievoudigd en kleine corporaties worden daardoor het hardst getroffen. Dit blijkt uit recent onderzoek van adviesbureau Sira Consulting, uitgevoerd in opdracht van Aedes. Vanuit het MKW bestuur zijn bij de klankbordgroep Administratieve Lastendruk aangehaakt Johan Oosterhoff en Wiepke van Erp [...]

Reacties uitgeschakeld voor Verdrievoudiging administratieve lastendruk, kleine corporaties hard getroffen

Benchlearning, een kijkje in de verduurzamingskeuken van uw collega

Door |12 juli 2017|Categorieën: Belangenbehartiging|Tags: |

Eerder dit jaar organiseerde Aedes een aantal benchlearningbijeenkomsten. Daar werden veel verhalen door de deelnemers gedeeld. Dit heeft er toe geleid dat zeven corporaties de gelegenheid bieden aan collega's om een “kijkje in de keuken” te komen nemen. De gastcorporaties vertellen dan wat zij ondernemen om hun prestaties [...]

Reacties uitgeschakeld voor Benchlearning, een kijkje in de verduurzamingskeuken van uw collega

Kleinere corporaties hoeven niet onder verzwaard accountantsregime

Door |5 juli 2017|Categorieën: Belangenbehartiging|Tags: , , , |

Goed nieuws! De grens voor een verzwaard accountantsregime van woningcorporaties wordt opgetrokken. De Aedes lobby om deze grens -om niet aangemerkt te worden als Organisatie van Openbaar Belang-  op te trekken van 1.500 naar 2.500 eenheden, is uiteindelijk geslaagd. Aldus Richard Bos, Aedes lobbyist in Den Haag. Minister Dijsselbloem van Financiën [...]

Reacties uitgeschakeld voor Kleinere corporaties hoeven niet onder verzwaard accountantsregime

Verbeterpunten reductie administratieve lasten volgend uit Woningwet?

Door |28 maart 2017|Categorieën: Belangenbehartiging|Tags: , , , |

beste leden, graag attenderen we jullie op onderstaande verzoek. Aedes verzoekt corporaties om ervaringen en verbeterpunten aan te leveren in het kader van de reductie van administratieve lasten. Ook voor ons een verdiepingsslag op onze enquête naar de toename van administratieve lasten volgend uit de Woningwet. Met [...]

Reacties uitgeschakeld voor Verbeterpunten reductie administratieve lasten volgend uit Woningwet?

Corporatiebestuurder nieuwe stijl: zesde lichting oktober 2017

Door |22 maart 2017|Categorieën: Belangenbehartiging, Bijeenkomsten|Tags: , , , , |

Sinds de start in het voorjaar van 2014, hebben bijna 100 corporatiebestuurders en MT-leden deze opleiding afgerond. Het doet ons dan ook deugd te kunnen melden dat de Leergang onverminderd enthousiast wordt ontvangen. Op 5 en 6 oktober 2017 gaat alweer de zesde lichting van [...]

Reacties uitgeschakeld voor Corporatiebestuurder nieuwe stijl: zesde lichting oktober 2017